جستجو در چپیفای

جستجوی بر اساس پارت نامبر و شماره پکیج

ورود به پنل کاربری

ورود با شماره همراه

فرم عضویت در چیپفای

با ثبت‌نام در چیپفای می‌توانید: به صورت آنلاین قطعات مورد نظر خود را خرید کنید، از بانک اطلاعات ما جهت بررسی دقیق قطعات بهره ببرید و یا اینکه تامین قطعات بین المللی را به ما بسپارید. چیپفای کلیه خدمات بررسی، استعلام، تامین و واردات قطعات در سطح بین المللی را ارائه میدهد.

عکس
پارت
نام
امتیاز
دیتاشیت
قیمت
open_in_new
پارت نامبر GBJ1510-BP
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Voltage - Peak Reverse (Max): 1000V
 • Current - Average Rectified (Io): 15A
پارت نامبر 3006 Multiturn 1K
امتیاز از 0 بررسی
 • Resistance: 1K OHM
 • Tolerance: ±10%
 • Power (Watts): 0.75W, 3/4W
پارت نامبر 3006 Multiturn 2K
امتیاز از 0 بررسی
 • Resistance: 2K OHM
 • Tolerance: ±10%
 • Power (Watts): 0.75W, 3/4W
پارت نامبر 3006 Multiturn 50K
امتیاز از 0 بررسی
 • Resistance: 50K OHM
 • Tolerance: ±10%
 • Power (Watts): 0.75W, 3/4W
پارت نامبر 3006 Multiturn 10OHM
امتیاز از 0 بررسی
 • Resistance: 10 OHM
 • Tolerance: ±10%
 • Power (Watts): 0.75W, 3/4W
پارت نامبر 3006 Multiturn 100OHM
امتیاز از 0 بررسی
 • Resistance: 100 OHM
 • Tolerance: ±10%
 • Power (Watts): 0.75W, 3/4W
پارت نامبر 3006 Multiturn 1M
امتیاز از 0 بررسی
 • Resistance: 1M OHM
 • Tolerance: ±10%
 • Power (Watts): 0.75W, 3/4W
پارت نامبر VDR-20D391 250VAC
امتیاز از 0 بررسی
 • Voltage Rating AC: 250 VAC
 • Voltage Rating DC: 320 VDC
پارت نامبر Crystals 7.3728MHz
امتیاز از 0 بررسی
 • Frequency: 7.3728 MHz
پارت نامبر VDR-10D151 95VAC
امتیاز از 0 بررسی
 • Voltage Rating AC: 95 VAC
 • Voltage Rating DC: 125 VDC
پارت نامبر VDR-14D820 50VAC
امتیاز از 0 بررسی
 • Voltage Rating AC: 50 VAC
 • Voltage Rating DC: 65 VDC
پارت نامبر VDR-14D391 250VAC
امتیاز از 0 بررسی
 • Voltage Rating AC: 250 VAC
 • Voltage Rating DC: 320 VDC
پارت نامبر VDR-20D121 75VAC
امتیاز از 0 بررسی
 • Voltage Rating AC: 75 VAC
 • Voltage Rating DC: 100 VDC
پارت نامبر VDR-10D121 75VAC
امتیاز از 0 بررسی
 • Voltage Rating AC: 75 VAC
 • Voltage Rating DC: 100 VDC
پارت نامبر EVN-D8AA03B13
3.0 امتیاز از 1 بررسی
 • Resistance: 2K OHM
 • Series: EVN-D8AA03B13
 • Power (Watts): 0.1W, 1/10W
 • Tolerance: ±30%
پارت نامبر EVN-D8AA03B13
امتیاز از 0 بررسی
 • Resistance: 20K OHM
 • Series: EVN-D8AA03B13
 • Power (Watts): 0.1W, 1/10W
 • Tolerance: ±30%
پارت نامبر EVN-D8AA03B13
امتیاز از 0 بررسی
 • Resistance: 100K OHM
 • Series: EVN-D8AA03B13
 • Power (Watts): 0.1W, 1/10W
 • Tolerance: ±30%
پارت نامبر EVN-D8AA03B13
امتیاز از 0 بررسی
 • Resistance: 5K OHM
 • Series: EVN-D8AA03B13
 • Power (Watts): 0.1W, 1/10W
 • Tolerance: ±30%
پارت نامبر EVN-D8AA03B13
امتیاز از 0 بررسی
 • Resistance: 1M OHM
 • Series: EVN-D8AA03B13
 • Power (Watts): 0.1W, 1/10W
 • Tolerance: ±30%
پارت نامبر EVN-D8AA03B13
امتیاز از 0 بررسی
 • Resistance: 50K OHM
 • Series: EVN-D8AA03B13
 • Power (Watts): 0.1W, 1/10W
 • Tolerance: ±30%
پارت نامبر VDR-07D820 50VAC
امتیاز از 0 بررسی
 • Voltage Rating AC: 50 VAC
 • Voltage Rating DC: 65 VDC
پارت نامبر VDR-10D391 250VAC
امتیاز از 0 بررسی
 • Voltage Rating AC: 250 VAC
 • Voltage Rating DC: 320 VDC
پارت نامبر CAP 470uF 25V
امتیاز از 0 بررسی
 • Series: 470MF 25V-470UF 25V-470/25
 • Voltage - Rated: 25V
 • Capacitance: 470µF
 • Tolerance: ±20%
پارت نامبر VDR-07D121 75VAC
امتیاز از 0 بررسی
 • Voltage Rating AC: 75 VAC
 • Voltage Rating DC: 100 VDC
open_in_new
پارت نامبر RES 1.2K ohm 2W 5%
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Resistance: 1.2 kOhms
 • Tolerance: ±5%
 • Power (Watts): 2W
open_in_new
پارت نامبر RES 2.7K ohm 2W 5%
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Resistance: 2.7 kOhms
 • Tolerance: ±5%
 • Power (Watts): 2W
open_in_new
پارت نامبر RES 2.2K ohm 2W 5%
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Resistance: 2.2 kOhms
 • Power (Watts): 2W
 • Tolerance: ±5%
open_in_new
پارت نامبر RES 1.5K ohm 1W 5%
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Excellent General Purpose Metal Oxide Film Resistors
 • Tolerance: 5%
 • Maximum Working Voltage: 350v
 • Maximum Overload Voltage: 700v
open_in_new
پارت نامبر RES 2.2K ohm 1W 5%
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Resistance: 2/2 kOhms
 • Tolerance: ±5%
 • Power (Watts): 1W
open_in_new
پارت نامبر RES 2.7K ohm 1W 5%
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Resistance: 2.7 kOhms
 • Tolerance: ±5%
 • Power (Watts): 1W
open_in_new
پارت نامبر RES 1.2K ohm 1W 5%
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Resistance: 1.2 kOhms
 • Tolerance: ±5%
 • Power (Watts): 1W
پارت نامبر VDR-07D391 250VAC
امتیاز از 0 بررسی
 • Voltage Rating AC: 250 VAC
 • Voltage Rating DC: 320 VDC
open_in_new
پارت نامبر DZ 5.6V 0.5W
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Voltage - Zener: 5.6V
 • Power - Max: 500mW
 • Tolerance: ±5%
open_in_new
پارت نامبر RES 2.2K ohm 1.2W 5%
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Resistance: 2/2 kOhms
 • Tolerance: ±5%
 • Power (Watts): 1/2W
open_in_new
پارت نامبر DZ 2.2V 0.5W
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Manufacturer: Taiwan Semiconductor Corporation
 • :Voltage - Zener (Nom) 2.2V
 • Tolerance: ±5%
 • Power - Max: 500mW
open_in_new
پارت نامبر DZ 3.3V 0.5W
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Vz - Zener Voltage: 3.3 V
 • Pd - Power Dissipation: 500 mW
open_in_new
پارت نامبر DZ 2.7V 0.5W
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Voltage - Zener : 2.7V
 • Power - Max: 500mW
 • Impedance: 85 Ohms
open_in_new
پارت نامبر DZ 3.6V 0.5W
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Voltage - Zener: 3.6V
 • Tolerance: ±5%
 • Power - Max: 500mW
open_in_new
پارت نامبر DZ 3.9V 0.5W
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Series Automotive: AEC-Q101
 • Voltage - Zener: 3.9V
 • Tolerance: ±5%
 • Power - Max: 500mW
open_in_new
پارت نامبر DZ 4.7V 0.5W
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Voltage - Zener: 4.7V
 • Pd - Power Dissipation: 500 mW
 • Series Automotive: AEC-Q101
open_in_new
پارت نامبر DZ 5.1V 0.5W
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Voltage - Zener: 5.1V
 • Power - Max: 500mW
 • Impedance: 35 Ohms
open_in_new
پارت نامبر DZ 16V 0.5W
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Voltage - Zener: 16V
 • Power - Max: 500mW
 • Tolerance: ±5%
open_in_new
پارت نامبر DZ 6.2V 0.5W
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Voltage - Zener: 6.2V
 • Power - Max: 500mW
 • Tolerance ±5%
 • Impedance: 10 Ohms
open_in_new
پارت نامبر DZ 6.8V 0.5W
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Voltage - Zener: 6.8V
 • Tolerance: ±5%
 • Power - Max: 500mW
open_in_new
پارت نامبر DZ 7.5V 0.5W
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Series: Automotive, AEC-Q101
 • Voltage - Zener: 7.5V
 • Tolerance: ±5%
 • Power - Max: 500mW
open_in_new
پارت نامبر DZ 9.1V 0.5W
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Power - Max: 500mW
 • Voltage - Zener: 9.1V
 • Impedance: 10 Ohms
open_in_new
پارت نامبر DZ 11V 0.5W
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Voltage - Zener: 11V
 • Power - Max: 500mW
 • Tolerance: ±5%
open_in_new
پارت نامبر DZ 10V 0.5W
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Power - Max: 500mW
 • Series: Automotive, AEC-Q101
 • Voltage - Zener: 10V
 • Tolerance: ±5%
open_in_new
پارت نامبر DZ 12V 0.5W
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Voltage - Zener: 12V
 • Power - Max: 500mW
 • Tolerance: ±5%
open_in_new
پارت نامبر DZ 13V 0.5W
امتیاز از 0 بررسی
ندارد
 • Voltage - Zener: 13V
 • Power - Max: 500mW
 • Tolerance: ±5%
نمایش 50 محصول از 96317 محصول